Veletrhy

Mezinárodní Strojírenský Veletrh 2016

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 35% vystavovatelů a až 10% návštěvníků.
Návštěvnost je vysoce odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu.
Již 58. ročník veletrhu se konal ve dnech 3. až 7. října 2016 a jako tradičně se ho zúčastnila také divize Matrix Automotive. Pro svou devatenáctou účast Automotive ukázal praktické broušení nářadí Dynabrade. Veletrh byl významný také díky podpoře dosavadní spolupráce se zákazníky i dodavateli a prezentací značek Dynabrade, 3M, DOW Automotive a Acralock.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na další, tentokrát již jubilejní 20. účast MATRIX Automotive na MSV 2017.

Historie

Historie spojení Matrix Automotive a MSV se začala psát v roce 1997, tedy rokem první prezentace firmy na Mezinárodním Strojírenckém Veletrhu.

MSV 2015