Lepidla a tmely

 

3M nabízí široký sortiment disperzních, dvousložkových a konstrukčních lepidel, která jsou vhodná pro celou řadu spojovacích aplikací.

První volbou pro lepení látek, textilu nebo kůže k sobě navzájem nebo na plasty jsou naše disperzní nebo tavná lepidla.

Excelentní účinnost a konstrukční pevnost při lepení plastů jako například polyamidů, ABS nebo polypropilenů na polypropileny nebo na kov Vám poskytnou naše dvousložková konstrukční lepidla.

A pokud požadujete konstrukční spojení kovových nebo hliníkových povrchů, můžeme Vám nabídnout širokou řadu konstrukčních lepidel speciálně vyvinutých pro použití v karosárně.

V široké nabídce 3M lepidel naleznete lepidla rozpouštědlová, disperzní, sprejová, konstrukční, vteřinová a tavná. K daným lepidlům nabízíme i vhodná nanášecí zařízení.

Polyuretanová a hybridní lepidla a tmely 3M™

Moderní chemické přípravky od společnosti 3M, která zaujímá přední postavení v technologii lepidel, nyní nabízejí výkonné alternativy pro lepení, vyplňování, utěsňování, izolování proti vodě apod.

Polyuretanová a hybridní lepidla a tmely 3M™ jsou moderní, jednosložkové přípravky, které nevyžadují žádné míchání ani speciální aplikační nástroje. Tyto výrobky se vytvrzují působením atmosférické vlhkosti a vytvářejí odolné, fl exibilní a trvanlivé spoje, ideální pro:

 • montáž panelů v nákladních automobilech, přívěsech, autobusech a dalších vozidlech
 • spojování palub s trupem lodi, upevňování do palub, instalace palub a další činnosti výrobců lodních zařízení
 • lemování střech, utěsňování potrubí a kabelů procházejících zdmi a další stavební aplikace
 • utěsňování betonu a vyplňování dilatačních spár
 • lepení a zasklívání oken v lodích a speciálních vozidlech
 • mnoho dalších aplikací v široké řadě oborů

Konstrukční výhoda

Polyuretanová a hybridní lepidla a tmely 3M™ nabízejí všestrannější upevňovací a utěsňovací řešení, čímž výrazně rozšiřují konstrukční alternativyvašich výrobků nebo projektů. Nyní můžete:

 • přizpůsobit pevnost spoje dané práci
 • používat tenčí, lehčí, často rozdílné materiály jako konstrukční a úsporná řešení
 • vytvářet lepené spoje, které lze ohýbat a deformovat
 • sestavovat velké součásti s menší tolerancí, stejně jako lepit komplexní součásti s úzkými tolerancemi
 • snižovat vibrace a hlučnost
 • utěsňovat korozní prvky, vyloučit nebo minimalizovat netěsnosti

Lepidla na bázi vodní disperze Scotch-WeldTM (FastbondTM)*

V široké nabídce lepidel od společnosti 3M naleznete i ucelenou řadu lepidel na bázi vodní disperze. Tato produktová řada lepidel je výbornou alternativou k tradičním lepidlům na bázi rozpouštědel, aniž by se slevilo z výkonu. Lepidla z této řady jsou víceúčelová a mají řadu výhod, které jsou velmi důležité zejména v dnešní době, kdy je vyvíjen velký tlak na výrobu ekologicky čistých výrobků.

Každý produkt z této řady lepidel na bázi vodní disperze je nehořlavý v tekutém stavu, proto ho není nutné skladovat ve speciálním skladu. I ve vytvrzené formě má lepidlo velmi nízký nebo žádný obsah hořlavých látek. Lepidla na bázi vodní disperze jsou obecně méně nákladná než rozpouštědlová lepidla, pokud jsou brány v úvahu všechny aplikační metody. Důvodem je vyšší obsah pevných látek.

Průmyslové spreje 3M™ Scotch-Weld™

Na trh přichází lepidla firmy 3M ve sprejích, která nabízejí rychlost a pohodlí, bez úhony na výkon. Nabízíme úplný sortiment s přizpůsobeným složením pro celou řadu aplikací. Aerosolové výrobky k lepení 3M jsou vyráběny přesně pro dnešní průmyslové aplikace s ideální lepící pevností. Protože se jedná o samostatné aplikátory, velmi často aerosoly 3M uspoří náklady za složité aplikační systémy a při kontrolované a cílené aplikaci můžete za své peníze získat mnohem použitelnější výrobek.

Komplexní řada lepidel značky Rite-Lok™ (Scotch-Weld™)

kyanoakrylátová lepidla (vteřinová lepidla)

 • anaerobní lepidla
 • konstrukční lepidla
 • lepidla vytvrzovaná UV zářením
 • základní nátěry a aktivátory